Academische rijkunst

De dressuur is er sinds eeuwenlang om onze paarden sterk, soepel en draagkrachtig te maken. Paarden zijn van nature elegante en sterke dieren, maar ze worden niet geboren met een zadel op hun rug. Uit zichzelf kunnen deze fantastische wezens de meest wonderbaarlijke dressuuroefeningen uitvoeren, maar met een ruiter op hun rug wordt dit een heel ander verhaal.

Door specifieke en doordachte oefeningen in de juiste volgorde en dosering aan te bieden, ontstaat de rijkunstige opleiding van het paard. Hierdoor kan het uitgroeien tot een sterk, soepel en buigzaam, gehoorzaam en rechtgericht paard, dat zich laat verzamelen. Hierbij wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke harmonie tussen mens en paard. Op deze manier kan het paard tot op hoge leeftijd zowel mentaal als fysiek gezond blijven. Elk paard kent een natuurlijke scheefheid. Dit wil zeggen dat zij sterker zijn qua spieropbouw en lenigheid in een bepaald deel van hun lichaam. Deze natuurlijke scheefheid kunnen we vergelijken met het feit dat ook wij links- of rechtshandig zijn.

Doordat paarden sterker zijn met een bepaalde kant van hun lichaam, zal deze ook meer belast worden, wat op termijn kan leiden tot overbelasting en kwetsuren. Daarom is het van groot belang dat we ons paard in zijn geheel sterk gaan krijgen, en trainen om langs beide kanten even buigzaam en sterk te zijn.

Vervolgens willen we ons paard gaan leren om zijn gewicht (en tevens dat van de ruiter) te dragen op zijn achterhand, waardoor de voorbenen minder belast worden. Hiervoor moeten we hem leren om zijn achterbenen goed onder het lichaam te brengen, en vervolgens zijn gewicht naar de achterhand te verplaatsen. Zo komen we tot de uiteindelijke verzameling.

Doorgaans beginnen we aan rechtrichtende buigingsoefeningen van op de grond, om ons paard te helpen zijn balans te vinden zonder dat wij deze met ons (on)evenwicht verstoren. Met behulp van rechtrichten willen we dus ons paard symmetrisch ontwikkelen en in staat stellen de ruiter correct te kunnen dragen. Wanneer het paard enigszins stabiel, sterk en soepel is, doen we dezelfde rechtrichtende buigingsarbeid onder het zadel.

Academische rijkunst